SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN VI PHỤC SINH A

0
65

THỨ HAI

Phúc Âm: Ga 15, 26-16, 4

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Ðã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con, vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy, để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con”.

Suy Niệm:

Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong thế giới ngày hôm nay, Ngài mời gọi chúng ta phải làm chứng nhân giữa lòng đời.

“Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu”. Bản thân tôi là người Kitô hữu, tôi phải có bổn phận làm chứng cho mọi người biết Đức Kitô Phục Sinh. Các môn đệ từ những con người sợ sệt, thiếu can đảm, ham danh lợi, tham sống sợ chết, yếu hèn… Bây giờ, các ông đã mạnh dạn, can đảm, sẵn sàng chấp nhận cả cái chết để tuyên xưng Đức Kitô Phục Sinh. Vì vậy, có đôi lúc trong cuộc sống hằng ngày, tôi thương chỉ sống cho riêng mình, ham danh lợi, sợ thiệt thòi, sợ người ta biết tôi là người công giáo… Cho nên, Chúa mời gọi tôi phải can đảm sống chứng nhân giữa thời đại hôm nay. Bằng một lối sống yêu thương, bác ái, biết cho đi, biết thương xót và nhân hậu đối với những người chung quanh.

 Có như thế, tôi mới có thể làm chứng nhân cho Chúa. Bởi chính đây là lời Chúa mời gọi tôi con cũng sẽ làm chứng, vì  con đã ở với Thầy từ ban đầu”.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, có những lúc con sống phản chứng lại tin mừng của Chúa, vì sự yếu hèn, ích kỉ, ham danh lợi… Xin Thánh Thần Chúa soi sáng, hướng dẫn, ban sức để con biết đi đúng đường, biết mạnh dạn dấn thân làm chứng giữa thế giới hôm nay.

THỨ BA

Phúc Âm: Ga 16, 5b-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

Suy Niệm:

Mỗi người chúng ta cần phải ra đi, ra đi là ra khỏi chính con người ích kỉ của mình, ra khỏi cái tôi của mình. Có như thế, chúng ta mới mang đến cho người khác niềm vui và bình an…

Tôi thiết tưởng, nếu cứ bám vào những gì tạm bợ thì sẽ không tồn tại được. Và Chúa Giêsu đã làm điều này  “Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con”. Chúa Giêsu đã mến yêu cuộc sống tại thế, nhưng Ngài phải chấp nhận mất mác để đem lại lợi ích cho người khác. Cụ thể là Ngài hứa sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến, vì Chúa Thánh Thần sẽ làm việc của Ngài nơi các ông.

Như vậy, tôi cần phải lắng nghe tiếng của Thánh Thần dạy bảo tôi, phải ra khỏi những giới hạn của chính mình để đến với người khác.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, cuộc sống làm cho con qua bận rộn về chính mình, từ đó con chẳng nghe được tiếng của Chúa dạy bảo con. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở bên con để con đi ra khỏi con người ích kỉ, hận thù, ghen ghét để đem sự quảng đại, sự yêu thương đến những người khác.

THỨ TƯ

Phúc Âm: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Suy Niệm:

Có lẽ, cuộc sống cho ta tất cả, nhưng tất cả phải nhờ vào Thiên Chúa. Bởi có những điều mà chúng ta không thể có và không thể biết được từ Chúa Giêsu, nhưng phải nhờ đến Thánh Thần.

Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”. Để hiểu được, tôi cần phải lắng nghe Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tôi. Từ đầy Thánh Thần Chúa sẽ cho tôi biết được Chúa Giêsu. Cuộc đời tôi, có khi tôi biết được nhiều thứ, biết được nhiều người, mà tôi không biết được chính mình. Cho nên, khi không biết mình, tôi thường sống ích kỉ, ghen ghét, hận thù, hơn thua nhau và có khi chỉ sống cho những phàm tục mà thôi. Nếu sống như vậy thì tôi không thể nhận lãnh được những ơn lành Chúa ban.

Như vậy, Chúa Thánh Thần sẽ cải hoá tôi, biến đổi tôi khi tôi biết nhờ đến ơn Chúa Thánh Thần. Bởi Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con tin nhận Chúa là Cha, Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa, Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ con trong cuộc sống hằng ngày. Từ đó, mà con biết làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi trong một thế giới có quá nhiều cám dỗ và thử thách.

THỨ NĂM

Phúc Âm: Ga 16, 16-20

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người nói với chúng ta: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy”, và “Vì Thầy về cùng Cha”, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?” Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

Suy Niệm:

Ai trong chúng ta cũng có những kinh nghiệm vắng mặt những người thân trong gia đình. Nó cho ta một tâm trạng buồn buồn, nhớ nhớ, hay cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Cuộc sống cho ta nhiều niềm vui, nhưng cũng có những đau khổ. Những điều ở trần gian này chỉ là tạm bợ, nay con mai lại mất đi. Điều quan trong là tôi đừng để mất Chúa trong cuộc đời của tôi.Có những lúc tôi cảm thấy như không có sự hiện diện của Chúa. Những lúc tôi buồn chán, thất vọng, cần đến sự giúp đỡ. Nhưng khi ta có niềm tin thật sự thì tôi sẽ hoàn toàn phó thác vào Chúa. Vì Chúa Giêsu đã nói: “…Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. Tôi là người Kitô hữu, tôi cũng có những đêm tối trong đời sống đức tin.

Như vậy, tôi phải biết hy sinh, chấp nhận những đau khổ nhỏ nhoi trong cuộc sống đời thường. Nhưng quan trọng là tin rằng Chúa sẽ ban cho tôi niềm vui của Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin thêm niềm tin cho con, để con đứng vững trong khi gặp đau khổ buồn phiền, thất vọng. Bởi tự sức mình thì con không thể có niềm vui của Chúa, để mỗi ngày trong cuộc đời trần thế này, con luôn cảm thấy sự hiện diên của Chúa dù phải tuyệt vọng.

THỨ SÁU

Phúc Âm: Ga 16, 20-23a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”.

Suy Niệm:

    Con đường theo Chúa là phải có đau khổ, nhưng đau khổ đó sẽ trở thành niềm vui. Và niềm vui của Chúa sẽ không mất được.

    Một lần nữa Chúa Giêsu  xác quyết cho tôi hiểu rằng, niềm vui ở trần gian chỉ là tạm bợ, nhưng niềm vui của Chúa thì tồn tại mãi mãi“…niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”. Kinh nghiệm thực tế từ cuộc sống cho tôi thấy, cuộc vui nào rồi cũng tàn, những điều ở trần gian này rồi sẽ qua đi. Nhưng trong mỗi thành viên trong gia đình, biết sống yêu thương, biết nở nụ cười, biết nói lời tha thứ, biết nói lời động viên khích lệ nhau và biết chấp nhau đau khổ với nhau. Có như thế, niềm vui trong gia đình sẽ lan toả cho những người chung quanh, và đó cũng chính là niềm vui của Chúa Phục Sinh đã ban cho tôi.

    Như vậy, khi tôi vượt ra khỏi chính mình, biết nghĩ đến người khác, biết cho đi thì tôi sẽ có niềm vui và niềm vui này sẽ không mất đi.

Cầu Nguyện:

   Lạy Chúa, cuộc sống ngày hôm nay có quá nhiều niềm vui, và chính những niềm vui này đã cuốn hút con. Từ đó, con không còn niềm vui của Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa ban ơn, nâng đỡ, chỉ đường để con biết kiếm tìm niềm vui Chúa trong đời con.   

THỨ BẢY

Phúc Âm: Ga 16, 23b-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Suy Niệm:

      Cuộc sống ngày hôm nay thường quý trọng đến danh tiếng. Họ dùng danh tiếng của mình hoặc của người khác để ưu cầu lợi ích cá nhân.

     Nhưng tôi lại quên nhân danh Chúa để xin, mà tôi chỉ nhân danh tôi mà xin. “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Có những lúc trong cuộc sống, tôi xin hoài mà không được, bởi tôi nhân danh tôi mà xin. Tôi xin cho tôi được cái này cái nọ, được phú quý giàu sang, được danh tiếng… Nhưng lại không đúng ý Chúa. Nếu tôi xin theo ý Chúa muốn thì Chúa sẽ ban cho tôi dù cả những điều không đúng ý tôi.

     Cuộc sống cho tôi thấy, con người thường bám víu vào những danh tiếng ở trần gian mà quên đi danh tiếng của Chúa. Nếu tôi thật sự cậy nhờ vào Chúa thì tôi sẽ có tất cả.

Cầu Nguyện:

 Lạy Chúa, thế giới ngày nay luôn cậy dựa vào danh tiếng, xin Chúa cho con luôn biết cậy dựa vào Chúa, biết nhân danh Chúa mà làm những việc lành phúc đức thì Chúa sẽ bù đắp và ban ơn cho con.

Phó Tế Denys Những