CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHỦ THẾ GIAN- Suy niệm lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

0
23

Trong đợt thường huấn ngày 16/5/2017 của linh mục đoàn Giáo phận Xuân lộc được nghe các cha phụ trách giới trẻ các Giáo Hạt báo cáo về tình hình giới trẻ và các hoạt động dành cho giới trẻ.

Tất cả các báo cáo đều cho rằng giới trẻ xuống cấp về tinh thần, về đạo đức, về dấn thân. . . Và các hoạt động cho giới trẻ đều không được giới trẻ hưởng ứng bao nhiêu!

Ngồi bên tôi có một cha nói nhỏ rằng: như vậy giáo dục đức tin của mình từ nhỏ cho thiếu nhi vất đi hết rồi sao? Chẳng lẽ việc giáo dục của thế hệ trước không mang lại thành quả nào cho thế hệ hôm nay?

Thực ra, ở thời điểm nào cũng có cái ưu và cái khuyết. Thế hệ nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Cuộc sống vốn dĩ không trọn vẹn. Nhưng con người lại chỉ nhìn thấy bất toàn nơi tha nhân mà không nhìn thấy nơi chính mình. Họ chỉ thấy rác nơi người khác mà không thấy cái đà nơi bản thân. Họ luôn đòi người khác canh tân mà không nghĩ đến việc mình phải canh tân.

Điều quan yếu là hãy nhìn đến sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chính bối cảnh lịch sử. Chúa Thánh Thần thời nào cũng làm chủ lịch sử. Chúa Thánh Thần vẫn dẫn dắt Giáo hội, dẫn dắt thế giới. Dù con người có phản loạn, chống đối hay phá hủy đường lối Thiên Chúa nhưng sức mạnh của Chúa Thánh Thần vẫn chiến thắng thế gian. Ngài vẫn dẫn dắt thế gian đi đến sự viên mãn theo thánh ý Chúa.

Vì vậy, hãy đọc ra được lời mạc khải của Chúa Thánh Thần qua thời đại hôm nay. Đừng lấy thời đại của thế kỷ 20 mà so với thế kỷ 21. Mỗi thời đại con người có những thay đổi, những xu hướng thích nghi mang tính đặc trưng của thời đại.

Cụ thể nơi giới trẻ ngày nay ta thấy họ năng động hơn. Họ hoạt động theo nhóm hiệu quả hơn. Họ dám nghĩ dám làm đôi khi không cần sự dẫn dắt của người lớn kể cả linh mục.

Ở vùng Hố Nai ta vẫn thấy các nhóm trẻ hoạt động trong nghệ thuật như nhóm Tin yêu, nhóm Muối Men cho đời. Về lãnh vực bác ái ta vẫn thấy nhóm Ve chai, nhóm Khát Vọng, nhóm Nụ cười . . .

Đây là những nhóm đều xuất phát từ một số bạn trẻ cùng khao khát xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Họ đã liên đới với nhau để cùng nhau làm cho ý tưởng của mình được thực hiện. Có những nhóm cũng mời gọi được các linh mục đồng hành, linh hướng. Có những nhóm họ vẫn hoạt động tự lập nhưng vẫn mang lại tiếng vang tốt trong lý tưởng dấn thân của họ.

Đây là những nhân tố là muối, là men cho đời. Họ dám sống và làm việc cho ý tưởng tốt đẹp của mình là mang tình yêu Chúa đến thế giới qua những hoạt động xây dựng xã hội tốt đẹp và giầu tình thân ái hơn. Họ dấn thân một cách vô vị lợi và đầy lòng quảng đại. Họ là nhân chứng cho thế gian. Mặc dầu con người ngày nay sống dửng dưng trước anh em thì họ lại dấn thân vì tha nhân. Mặc dầu con người ngày nay sống chỉ tìm kiếm hưởng thụ cho bản thân thì họ lại sống hết mình vì tha nhân. Thế nên, hãy nhìn Chúa Thánh thần vẫn đang hoạt động trong giới trẻ theo nhu cầu của thời đại hôm nay.

Lần giở lại Kinh Thánh ta thấy: trong công trình tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp là nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Trong việc khai sinh Hội Thánh cũng nhờ Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ nên một con người mới, có khả năng canh tân thế giới. Chính nhờ Chúa Thánh Thần đã thổi tan những sợ hãi nơi các tông đồ để các ngài dấn thân rao giảng Tin mừng. Nhờ Chúa Thánh Thần đã làm mới suy nghĩ nơi các tông đồ để các ngài dấn thân đem tin mừng của Chúa đến tận cùng thế giới.

Hôm nay, mừng kính Chúa Thánh Thần là dịp nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần trong thế giới. Ngài tiếp tục tác động để chương trình của Chúa được thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy biết mở rộng lòng đón nhận Chúa Thánh Thần. Hãy để Chúa Thánh Thần canh tân đổi mới cuộc đời chúng ta. Chúa Thánh Thần vẫn không ngừng canh tân bộ mặt trái đất. Hãy cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để đổi mới trần gian. Ước gì mỗi người chúng ta đều được Chúa Thánh Thần thánh hóa thành con cái Chúa thì cũng được Chúa Thánh Thần thúc đẩy ra đi loan báo tin mừng. Ước gì chúng ta cũng trở thành chứng nhân cho thế giới về tình yêu, sự hiệp nhất, bình an mà Chúa Thánh Thần sẽ mang đến cho trần gian. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền