5 PHÚT LỜI CHÚA THÁNG 01/2015

0
58
 THỨ NĂM:01.01.2015
Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa   Lc 2,16-21
1. Ghi nhớ:“Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”(Lc 2,16).
2. Suy niệm: Sau khi được sứ Thần Thiên Chúa loan báo về thân thế của Hài Nhi Giêsu và dấu chỉ cho biết người là Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong thành vua Đavít, các mục đồng hối hả chạy đến hang đá và họ đã chính mắt thấy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, y như lời Thiên Thần đã báo trước. Điều nầy cho thấy, Đức Giêsu đã được sinh ra từ lòng mẹ là Đức Maria như mọi bà mẹ khác và Đức Maria chính là Mẹ Thiên Chúa, vì Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa (2, 11).
3. Sống Lời Chúa:Cảnh đơn sơ, khiêm nhường của hang đá dạy ta biết phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh, bất kể việc lớn hay nhỏ, vinh quang hay tầm thường.
4. Cầu nguyện:Lạy Mẹ Maria, trước khi cưu mang Chúa trong lòng, Mẹ đã đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa trong tâm hồn, khi biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa. Xin Mẹ dạy con biết sống Lời Chúa. A men.

 

THỨ SÁU :02.01.2015
Ga 1,19-28
1.Ghi nhớ: “Tôi là tiếng hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga1, 19, 23)

2. Suy niệm:Đang được mọi người tín nhiệm và chạy đến để được nhận phép rửa sám hối do mình thực hiện. Đáng lý ra khi được hỏi “Ông là ai?” thì Gioan phải trả lời làm sao cho thế giá mình càng được nâng cao hơn nữa. Nhưng Gioan Tẩy Giả trả lời “Tôi là tiếng hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi…” thật là một sự khiêm nhường thẳm sâu. Muốn có sự khiêm nhường này đòi hỏi phải có sự chân nhận mình là gì trước mặt Thiên Chúa. Là thụ tạo đứng trước Tạo Hoá. Như thế phẩm giá thật của con người không phải do tự mình mà có nhưng là do chính Thiên Chúa ban cho. Khi nhận Thiên Chúa là Chúa của mình, thì ta cũng hãnh diện vì được làm con cái Chúa.
3. Sống Lời Chúa :Luôn hãnh diện vì được làm con cái Chúa. Khi ca tụng Thiên Chúa thì phẩm giá con người được nâng cao.
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dựng nên con, lại cho con được làm con cái Chúa trong đại gia đình Giáo hội. Xin cho chúng con luôn ý thức mình là con cái Chúa để chúng con luôn biết ca tụng chỉ một mình Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.

 

THỨ BẢY : 03.01.2015
Ga 1,29-34
1.Ghi nhớ: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tổi trần gian”(Ga1, 19, 23)
2. Suy niệm:Sau khi thực hiện thanh tẩy cho Chúa Giêsu, thì Gioan Tẩy Giả nhận thấy những dấu chỉ cho biết rằng chính người mà ông vừa làm phép thanh tẩy cho là Đấng Cứu Thế. Trong lời tuyên xưng của ông ta nhận ra một hiến lễ mới, một Con Chiên xá tội mới đó chính là Chúa Giêsu. Noi gương Gioan Tẩy Giả ta cũng hãy biết nhận ra những dấu chỉ mà Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày để nhận ra Chúa. Nghe lời Gioan Tẩy Giả tuyên xưng để ta tin tưởng vào sự tha thứ tội lỗi do Máu của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta. Ngài chính là Đấng Xoá Tội, là Đấng luôn yêu thương tha thứ.
3. Sống Lời Chúa :Năng chạy đến tình thương tha thứ của Chúa qua Bí tích Giải tội mà Chúa Giêsu đã lập.
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Chúa đã tỏ ra cho nhân chứng mới của Tân Ước là Gioan Tẩy Giả những dấu chỉ để nhận ra Đấng Cứu Thế. Nay xin cho chúng con khi nhìn lên Thánh Giá Chúa biết nhận ra Chúa là một Vì Thiên Chúa giàu tình thương và cũng xin cho chúng con biết đón nhận tình thương của Chúa. Amen.

 

CHÚA NHẬT : 04.01.2015
CHÚA HIỂN LINH  Mt 2, 1 – 12
1. Ghi nhớ: “ Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài nhi ở ”(Mt 2, 9).
2. Suy niệm:Một đàng Chúa cho ngôi sao lạ báo tin cho các đạosĩ là lương dân, nhưng có thiện chí và thành tâm kiếm tìm; nhưng đàng khác, chính các đạo sĩ đã biết nhìn lên bầu trời và nhận ra ngôi sao lạ. Từ đó họ đã nhận ra Đấng Cứu Thế. Đời sống chúng ta hằng ngày vẫn có những ” dấu chỉ của thời đại, những điềm trời ” thể hiện thánh ý Thiên Chúa. Tất cả những việc lớn hay nhỏ xảy đến trong đời ta đều là ngôi sao, là điềm trời chỉ cho ta thấy ý Chúa.
3. Sống Lời Chúa:Cần có lòng chân thành, khiêm tốn, khát khao kiếm tìm và không ngại vất vả, hy sinh để nhận biết và sống theo ý Chúa.
4. Cầu nguyện:Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiếm tìm ý Chúa trên hết mọi sự. Amen.

 

THỨ HAI : 05.01.2015
Mt 4, 12 – 17. 23 – 25
1.Ghi nhớ: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng…”(Mt4, 16)

2. Suy niệm:Công việc của người dọn đường cho Đấng Cứu Thế của Gioan Tẩy Giả đã hoàn tất thì nay Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu đã mở đầu công cuộc rao giảng của Ngài bằng việc cho ứng nghiệm lời của Tiên tri Isaia. Hôm nay ánh sáng bình minh của ngày mới đang soi chiếu, ánh sáng của ơn cứu độ đã được khai mở. Ánh sáng đó chính là Đức Giêsu, Ngài đến để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỷ… và đặc biệt là Ngài đã mang lại cho con người ơn tha thứ, được nhận lại làm nghĩa tử. Bước đi trong Ánh Sáng thật là Chúa Giêsu chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái của sự sáng và luôn chiến đấu bảo vệ cho sự sáng.
 3. Sống Lời Chúa : Đón nhận Lời Chúa với tâm tình tạ ơn và gắng sức làm cho Lời Chúa được lan rộng.

4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, chúng con được diễm phúc làm con cái Chúa, con cái của sự sáng. Xin cho chúng con sống xứng đáng là con cái của Sự Sáng và xin đừng để cho bóng tối nào vùi lấp chúng con . Amen.

THỨ BA :06.01.2015
Mc 6, 34 – 44
1.Ghi nhớ: “Chính anh em hãy cho họ ăn ”(Mc 6, 37)

2. Suy niệm: Thánh Phaolô đã nói trong thư của ngài “Cho thì có phúc hơn là nhận”. Nhưng làm sao cho được khi không có cái gì để cho? Quả thật phải chăng chúng ta thật sự không có cái gì để cho hay vì chúng ta không muốn cho. Chúa Giêsu đã bảo các môn đệ của Ngài “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Chẳng lẽ Chúa không biết các môn đệ không có khả năng nuôi đám đông dân chúng? Chúa Giêsu biết tất cả nhưng Ngài muốn chính các ông phải nuôi đám đông dân chúng bằng khả năng mà các ông có thể. Chúa sẽ thực hiện những phép lạ khi mà con người biết rộng mở đôi tay để chia sẻ cho nhau. Chúng ta có thật nhiều của cải để cho nhau đấy chứ! Một nụ cười, một cử chỉ thân ái, một lời động viên…. Tất cả những thứ đó phải chăng chúng ta không có?…Hãy cùng cộng tác với Chúa để cho thế giới này tốt đẹp hơn .
3. Sống Lời Chúa :Sống yêu thương chia sẻ bằng tất cả tấm lòng.
4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con mọi sự để chúng con cùng hưởng dùng mà tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng thường khi chúng con ích kỷ, chúng con chỉ muốn dành lại cho riêng mình mà không biết chia sẻ. Xin cho chúng con một đôi tay và một trái tim rộng mở biết giúp đỡ và yêu thương anh em như Chúa mong muốn. Amen.

 

THỨ TƯ:07.01.2015
Mc 6, 45 – 52
1.Ghi nhớ: “Cứ yên tâm! Chính Thầy đây đừng sợ” (Mc 6,50)
2. Suy niệm:Các môn đệ của Chúa Giêsu phải vất vả chèo chống với cơn sóng dữ, cộng với sự tăm tối của màn đêm. Nên Chúa Giêsu đã đến trong sự lo lắng sợ hãi của các ông. Khi đến với các môn đệ Chúa Giêsu bảo các ông “Yên tâm vì Thầy đây mà”. Khi có Chúa ở với các ông thì sóng yên, biển lặng. Cuộc đời người Kitô hữu chúng ta cũng là một cuộc chèo chống trong biển trần gian nhiều con sóng dữ. Chúa cũng đang đến với chúng ta qua các Bí tích của Giáo hội. Thế thì chúng ta có cho Chúa lên “thuyền” cuộc đời của chúng ta hay không? Có Chúa trên “chiếc thuyền” cuộc đời mình, ta sẽ thấy sóng gió cuộc đời không còn là những con sóng dữ mà chỉ là những con sóng đưa ta đến bến bờ bình an.
3. Sống Lời Chúa :Kiên tâm phó thác cuộc đời mình cho Chúa, cùng với Chúa hành động trong mọi sự của cuộc sống.
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn đến bên con khi con gặp gian nan thử thách. Xin cho con nhận ra Chúa và để Chúa hiện diện trong cuộc sống con. Con tin chắc rằng có Chúa trong cuộc đời thì đời con sẽ an vui và thật nhiều hạnh phúc. Amen.

 

THỨ NĂM: 08.01.2015
Lc 4, 14 – 22a
1.Ghi nhớ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4,, 21)
2. Suy niệm:Các tiên tri thời Cựu Ước đã loan báo về Đấng Cứu Thế là Đấng có “Thần Khí Chúa ngự trên tôi sai tôi đi loan báo Tin mừng cho người nghèo hèn…”. Cùng với câu nói của Chúa Giêsu ta thấy Ngài là một Đấng giải phóng. Giải phóng con người khỏi đau khổ tật nguyền, giải phóng con người khỏi nô lệ cho vật chất bằng việc công bố năm hồng ân, giải phóng con người khỏi nô lệ tội lỗi….Ngày nay chúng ta thường được nghe Lời Chúa dạy trong Thánh lễ, trong Kinh nguyện gia đình. Ta hãy tin tưởng vào Lời Chúa để có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng Cứu Độ chúng ta. Ta hãy để Lời Chúa hành động trong cuộc sống chúng ta, biến đổi chúng ta thành những người con ngoan, những người con biết gắn bó với Chúa ngày một hơn.

3. Sống Lời Chúa :Suy ngắm Lời Chúa để chìm sâu trong niềm tin tưởng vào Thiên Chúa Cứu Độ.

4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Chúa đã thương để lại cho chúng con những lời dạy cũng như những hành động của Chúa qua các sách Tin Mừng. Xin cho chúng con khi đọc Lời Chúa biết nhận ra Chúa ngày một hơn và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 09.01.2007
Lc 5, 12 – 16
1.Ghi nhớ: “Tôi muốn! Anh hãy sạch đi ”(Lc 5,13)

2. Suy niệm: Thời Chúa Giêsu, những người bị bệnh phong cùi bị xem là ô uế phải bị loại trừ khỏi cộng đồng xã hội. Có lẽ anh phong cùi này được nghe nói rất ít về Chúa Giêsu vì anh đâu có cơ hội. Nhưng anh có một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu. Anh tin rằng “Nếu Ngài muốn Ngài có thể chữa anh lành bệnh”. Do vậy, Chúa Giêsu đã chữa anh lành bệnh. “Tôi muốn” luôn là câu nói của Chúa Giêsu dành cho những ai tin vào Ngài. Chỉ có những ai biết đón nhận cái “muốn” của Chúa Giêsu thì họ mới nhận được ơn của Ngài. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn “muốn” đối với mọi người chúng ta. Vậy chúng ta có đủ lòng tin để đón nhận cái “muốn” của Chúa không? Chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta khi chúng ta biết đón nhận ơn của Ngài.
3. Sống Lời Chúa :Nhận ra tất cả là ơn ban để tạ ơn Chúa.

4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn muốn ban ơn cho con cái Chúa. Nhưng nhiều khi chúng con không nhận ra hay vì chúng con chưa tin tưởng vào Chúa nên chúng con còn khô khan, còn thơ ơ với Chúa. Xin cho chúng con nhận ra được những ơn lành của Chúa mà đáp lại phần nào tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.

 

THỨ BẢY:10.01.2015
Ga 3, 22 – 30
1.Ghi nhớ: “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”(Ga3, 30)
 2. Suy niệm:Ý thức sứ mạng tiền hô của mình nên Gioan Tẩy Giả đã có một nhận thức đúng đắn vai trò của mình chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Đấng Thiên Sai đến thì người dọn đường phải lui vào“hậu cảnh”. Thế thì có lẽ gì mà Gioan lại giành ảnh hưởng với Đấng Cứu Thế theo như suy nghĩ của các môn đồ mình. Con người chúng ta chỉ là thụ tạo trước mặt Thiên Chúa, loài thụ tạo được Chúa yêu thương. Nhưng không vì thế mà ta lại nghĩ mình có khả năng vượt khỏi sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa muôn đời vẫn là Chúa còn ta là thụ tạo thì muôn đời vẫn là thụ tạo. Ý thức điều này để ta biết tôn vinh Thiên Chúa và dành mọi sự để làm vinh Danh Chúa hơn.

3. Sống Lời Chúa :Hãy dành cho Chúa vị trí xứng đáng trong cuộc sống, cũng như là trong hành động của chúng ta

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời mình mà tôn vinh Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống muôn đời. Amen.

 

CHÚA NHẬT: 11.01.2015
CHÚA GIÊSU CHIU PHÉP RỬA       Mc 1, 7 – 11
Ghi nhớ: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11).
Suy niệm: Cứu chuộc loài người là chương trình của Ba Ngôi Thiên Chúa, dù Đức Giêsu chính là Đấng xuống thế làm người chuộc tội. Có sự sộng tác chặt chẽ giữa Ba Ngôi, trong mọi công trình của Thiên Chúa. Chúng ta khi làm việc Chúa thường đề cao cá nhân của mình, và khó tương nhượng nhau. Cùng nhắm đến một mục đích cho dù là tốt, nhưng khi thực hiện chúng ta khó cộng tác với nhau, đôi khi xảy ra tranh chấp, vì những lợi ích nhỏ nhen hay nuông chiều theo cá tính thất thường của mình.
Sống Lời Chúa: Xác định mỗi người đều có một chổ đứng trong chương trình của Thiên Chúa. Khiêm nhường cộng tác để tìm vinh danh Chúa.
Cầu nguyện: Xin cho chúng con biết tìm ý Chúa, và sẵn lòng cộng tác với anh em để danh Chúa được cả sáng. Amen.

 

THỨ HAI : 12.01.2015
Tuần I Thường Niên  Mc 1,  14 – 20
1.Ghi nhớ: “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người” (Mc 1, 18)
2. Suy niệm:Việc được trở nên người môn đệ của Chúa đòi hỏi phải có hai điều kiện đó là được Chúa gọi và đi theo Người. Hôm nay Chúa kêu gọi các môn đệ đầu tiên, Chúa đã mời gọi các ông và các ông đã mau mắn đáp lại bằng việc bỏ mọi sự mà theo Chúa. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi để trở nên người môn đệ của Chúa qua lời truyền trước khi về trời của Chúa Giêsu “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Về phần chúng ta, chúng ta có dám bỏ mọi sự mà đi theo Chúa như các môn đệ xưa không? Bỏ mọi sự không phải là bỏ tất cả nhưng bỏ mọi sự là chọn lựa thì phải chọn Chúa làm cùng đích trên tất cả .

3. Sống Lời Chúa :Chúa là đỉnh cao cho mọi lựa chọn.

4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con trở nên những người môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con sẳn sàng từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa mà lòng không chút nghi nan. Amen.

 

THỨ BA: 13.01.2015
Mc 1, 21b – 28
1.Ghi nhớ: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền”(Mc 1,22)
2. Suy niệm: Trải theo dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa loan truyền Lời của Ngài qua miệng các tiên tri và được ghi lại trong các Sách Thánh. Dân Do Thái được nghe Lời Thiên Chúa qua miệng các ngôn sứ rồi được trình bày lại bởi các kinh sư của họ. Việc các kinh sư trình bày Lời Chúa không có niềm xác tín cũng là việc mà ta có thể giải thích được. Còn Chúa Giêsu Ngài chính là Thiên Chúa nên những lời Ngài giảng dạy có một niềm xác tín cao độ, có một sự khẳng định rõ ràng và đó chính là Lời từ miệng chính Thiên Chúa. Nên Lời dạy của Ngài có được uy quyền và sức mạnh.
Mỗi ngày chúng ta được đọc Lời Chúa, chúng ta có cảm nhận được sức mạnh của quyền năng Thiên Chúa qua Lời chúng ta đọc không? Chúng ta có cảm nhận được rằng đó là Lời Chúa muốn nói với ta trong ngày hôm nay không?
3. Sống Lời Chúa : Cảm nhận quyền năng của Lời Chúa qua từng trang Kinh Thánh mà ta đọc hằng ngày.

4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Chúa đã thương để lại cho chúng con những Lời của chính Chúa. Xin cho chúng con khi đọc những Lời yêu thương của Chúa mà cảm nhận đuợc tình yêu và sức mạnh của Đấng đã yêu thương chúng con. Amen.

 

THỨ TƯ:14.01.2015
Mc 1, 29 – 39
1.Ghi nhớ: “Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy” (Mc 1,31)
2. Suy niệm: Ngày hôm qua ta đã suy niệm và chiêm ngắm Chúa Giêsu đầy quyền năng trong lời nói. Nay ta suy niệm về Chúa Giêsu đầy quyền năng trong hành động. Khi thực hiện phép lạ mục đích chính yếu của Chúa Giêsu không phải là biểu lộ quyền năng cho bằng Ngài muốn giải phóng con người khỏi đau khổ, khỏi bệnh tật… đặc biệt là khỏi tội lỗi. Khi thấy nhạc mẫu của Phêrô nằm sốt Chúa liền chữa cho bà, sau đó bà phục vụ các ngài. Việc Chúa chữa lành là để phục vụ kẻ khác, những kẻ cần đến sự trợ giúp của mình. Ta cũng là kẻ được Chúa thương giải thoát khỏi tội lỗi, trở nên con cái Chúa. Vậy ta hãy tận dụng ân huệ mà Thiên Chúa đã ban mà phục vụ kẻ khác, những người cần đến sự phục vụ của chúng ta.
3. Sống Lời Chúa :Kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể để Chúa có thể chữa lành chúng ta.
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, chúng con được phúc hằng ngày được đón nhận Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con vững tin rằng Chúa đang thực sự ngự thật trong tấm bánh trắng nhỏ mà chúng con rước lấy để Chúa thực hiện quyền năng của Chúa trên mỗi người chúng con. Amen.

 

THỨ NĂM:15.01.2015
Mc 1, 40 – 45
1.Ghi nhớ: “Coi chừng đừng nói gì với ai cả…..” (Mc1,44)

2. Suy niệm:Có một điều lạ khó giải thích mà Chúa Giêsu thường hay làm là: sau khi chữa lành cho ai, Chúa hay ngăn cấm không cho họ nói gì về Người cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo hỏi thưa có nói: Chúa Giêsu dùng nhiều phép lạ và đời sống đạo đức của Ngài để củng cố lời Người rao giảng. Vậy tại sao ở đây Ngài lại cấm? Chúa Giêsu cấm vì có thể làm cho người ta hiểu lầm về sứ mạng Cứu Thế của Ngài. Ngài là Đấng Cứu Thế? Đúng, nhưng là Đấng Cứu Thế trong hy sinh, tự hạ, trong đau khổ và hiến dâng mạng sống. Ngài không phải là Đấng Cứu Thế theo kiểu trần thế như người ta tưởng. Nên Ngài thường hay cấm người ta nói về Ngài. Đối với chúng ta Chúa là ai? Là vị thần tài để ta chạy đến mỗi khi có việc để xin, hay là đầy tớ để ta đòi hỏi… Chúa là Thiên Chúa quyền năng, Ngài rất gần gũi và lắng nghe lời của những ai kêu cầu Ngài với lòng đơn sơ, khiêm tốn.
3. Sống Lời Chúa : Tin nhận và gắn bó với Chúa mọi ngày trong đời sống.
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con đến với Chúa, xin cho chúng con được một trái tim đồng cảm với trái tim của Chúa để con biết khiêm tốn phục vụ hy sinh cho tình yêu, và như thế chúng con mới hy vọng được giống Chúa ngày một hơn.Amen.

 

THỨ SÁU: 16.01.2015
Mc 2, 1 – 12
1.Ghi nhớ: “Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa…” (Mc 2,7)
2. Suy niệm:Các Kinh sư và Luật sĩ thời Chúa Giêsu là những thầy dạy trong dân. Họ am tường lề luật, nhưng việc giữ luật của họ còn nhiều điều phải nói. Lời của họ nghĩ trong lòng khi thấy Chúa Giêsu tha tội cho người bại liệt thật chính đáng “Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa..”. Bởi họ chưa tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa nên họ đã nghĩ như vậy. Chúa Giêsu đã cố tình làm như thế để cho họ nhận biết Ngài nhưng họ đã cứng tin. Những biến cố, những cảnh huống trong đời sống chúng ta cũng là những cơ hội cho ta nhận ra Thiên Chúa. Một áng mây bay, một bông hoa nở, một con người thánh thiện… đều là dấu chỉ để nhận ra sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vậy ta có nhận ra sự hiện hữu của Ngài hay là chúng ta cố tình lãng quên những dấu chỉ của Chúa.

3. Sống Lời Chúa :Nghe Chúa nói, nhìn những kỳ công của Chúa mà nhận ra Chúa.

4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên mọi sự cho chúng con quản lý và hưởng dùng. Xin cho chúng con biết nhìn ra trong những kỳ công của Chúa là hình ảnh một Vị Thiên Chúa đầy tình thương và hay thương xót. Amen.

 

THỨ BẢY:17.01.2015
Mc 2, 13 – 17
1.Ghi nhớ: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi…”(Mc 2,17)
2. Suy niệm: Hôm nay Chúa kêu gọi Lêvi, một người thu thuế, một người tội lỗi vì đã tiếp tay cho ngoại bang bóc lột đồng bào mình. Mọi người ai cũng nghĩ ông là người tội lỗi, là người đáng phải tránh xa nếu không muốn bị ô uế. Nhưng Chúa Giêsu thì khác, Ngài đi ngang qua và mời gọi Lêvi làm môn đệ của Ngài. Ngài không ngại người tội lỗi, nhưng Ngài chỉ ngại con người ta cứng lòng không biến đổi.
Trước mặt Thiên Chúa tất cả chúng ta đều là tội nhân. Ngài vẫn luôn kêu gọi chúng ta sám hối để tin vào Lời rao giảng của Ngài. Hãy học nơi Lêvi khi được kêu gọi thì hăng hái lên đường đi theo Chúa, đừng như các kinh sư và Pharisêu cứ ngỡ mình đạo đức thánh thiện mà bỏ qua cơ hội làm môn đệ Chúa.
3. Sống Lời Chúa : Ý thức mình chỉ là tội nhân trước mặt Chúa để Chúa có thể cứu chứa và giải thoát.

4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, trước mặt Chúa chúng con là những tội nhân đang đợi chờ lòng tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho chúng con đừng có những hành vi hay lời nói xem anh em mình như những người tội lỗi, vì trước mặt Chúa chẳng có ai là thánh thiện, chẳng có ai là xứng đáng. Amen.

 

CHÚA NHẬT:  18.01.2015
II THƯỜNG NIÊN                                Ga 1, 35 – 42
Ghi nhớ: “Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người” (Ga 1, 39).
Suy niệm: Nhờ được Đức Giêsu đưa về nhà, các môn đệ đầu tiên được thấy, được nghe, được hiểu biết và được sống với Chúa. Được cảm hóa và chinh phục, các ông lưu lại với Chúa, và theo Chúa làm tông đồ. Muốn làm tông đồ Chúa, chúng ta cũng phải đến với Chúa. Nhà thờ là nơi cư ngụ hữu hình của Chúa ở trần gian, không thể bỏ đến nhà thờ mà tự cho là mình tin Chúa hơn người khác. Qua việc tụ họp nơi Nhà thờ, chúng ta hợp nhất và hiệp thông với Chúa và với nhau. Ân sủng các Bí tích mà chúng ta đón nhận làm phát triển đời sống đức tin gắn bó chúng ta với Chúa ngày mật thiết hơn.
Sống Lời Chúa: Chuyên cần cầu nguyện, dự lễ, siêng năng lãnh nhận các Bí tích để sống thân tình với Chúa.
Cầu nguyện: Xin cho chúng con sẳn sàng theo Chúa, để được Chúa uốn nắn, biến đổi cuộc sống hằng ngày của chúng con trở nên giống Chúa. Amen.

 

THỨ HAI :19.01.2015
Mc 2, 18 – 22
1.Ghi nhớ: “Rượu mới thì bầu da cũng phải mới” (Mc2, 22 )
2. Suy niệm: Trong những ngày vui mừng trọng đại thì ắt hẳn tâm tình thường có của những người trong cuộc phải là tâm tình vui tươi, hớn hở. Việc ăn chay của các môn đệ người Pharisêu và môn đệ của Gioan Tẩy Giả là để chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Thiên Sai. Vì không nhận ra Đấng Thiên Sai đang ở với họ nên họ vẫn hoài đợi trông. Còn các môn đệ của Chúa Giêsu thì có thể chưa xác tín được Thầy mình là Đấng Thiên Sai nhưng họ có cảm nhận được niềm vui khi được ở với Thầy. Chúa Giêsu đem đến cho con người một thời đại mới, một thời đại được Thiên Chúa ở cùng. Vậy con người cũng phải biến đổi để trở nên xứng hợp với thời đại Thiên Sai. Mỗi người chúng ta cũng thế, đừng đợi ơn cứu độ ở nơi đâu xa vời nhưng hãy đón nhận ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã mang đến. Hãy đổi mới tâm hồn để đón nhận Chúa.
3. Sống Lời Chúa : Tin tưởng vào Thập Giá ban ơn cứu độ.
4. Cầu nguyện :Lạy Cha, Cha đã cho chúng con được sống trong ơn cứu độ mà Con Cha đã phải đổi lấy bằng giá máu. Xin cho chúng con biết biến đổi cuộc đời hầu đáng được đón nhận ơn cứu độ mà Con Cha đã mang đến. Amen.

 

THỨ BA: 20.01.2015
Mc 2, 23 – 28
1.Ghi nhớ: “Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát”(Mc2, 28)
2. Suy niệm:Các người Pharisêu phàn nàn các môn đệ Chúa Giêsu đã bứt lúa, là một việc cấm làm trong ngày Sabat. Đối với họ việc giữ luật là một việc làm hết sức cần thiết vì họ nghĩ rằng họ sẽ được cứu độ nhờ họ tuân giữ chi li những lề luật. Và như thế, họ không còn coi Đấng Ban Lề Luật là Chúa nữa mà vô tình họ coi Lề luật là chúa của họ. Chúa Giêsu đã cho họ một cái nhìn mới về lề luật. Lề luật là để phục vụ Chúa và phục vụ con người chứ không phải lề luật là cùng đích. Có thể nói một cách nào đó con người có thể không cần đến lề luật nếu họ sống yêu thương nhau và cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa. Như thế cùng đích của Lề luật là Thiên Chúa và con cái Chúa chứ không phải là chính lề luật. Thánh Phaolô nói “Trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện” (Cl 3, 17).
3. Sống Lời Chúa :Thi hành giới răn Chúa trong tình bác ái.
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con những giới luật của Chúa để chúng con bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin cho chúng con nhận ra đó chính là tình yêu, sự nâng đỡ của Thiên Chúa trong đời sống chúng con. Amen.

 

THỨ TƯ: 21.01.2015
Mc 3, 1 – 6
1.Ghi nhớ: “Ngày Sabat được làm điều lành hay làm điều dữ” ( Mc3,4 )
2. Suy niệm:Trong nghi thức sám hối đầu Thánh lễ, chúng ta thường hay đọc kinh Thú Nhận, trong đó có đoạn “Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói và những điều thiếu xót..”. Như thế những điều mà chúng ta có khả năng thực hiện và chúng ta bỏ qua cũng là một lỗi lầm với Đấng đã tạo dựng nên mình. Hãy nhớ lại dụ ngôn Ông giàu có và anh Ladarô nghèo khó thì sẽ thấy. Ông nhà giàu không làm gì nên tội, ông chỉ có tội là đã không làm gì. Thế thì ngày hưu lễ hay ngày Sabat được lập ra là để yêu thương, để bác ái, để con người có thể thoát khỏi cảnh nô lệ của công việc hằng ngày chứ không phải vì chính nó. Vì thế, khi cần làm một việc bác ái, một việc yêu thương thì đừng e dè bởi làm như thế thì cũng đã làm cho Chúa.
3. Sống Lời Chúa :Sống vượt lên trên những chi li của luật lệ mà yêu thương và tôn thờ chỉ Thiên Chúa.
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, Xin Chúa ban cho con có một trái tim rộng mở biết yêu thương anh chị em xung quanh con mà không câu nệ hay tính toán. Amen.

 

THỨ NĂM:22.01.2015
Thánh Vinh Sơn Phó tế                      Mc 3, 7 -12
1.Ghi nhớ: “Người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm”( Mc3,8 )
2. Suy niệm:Sau khi chứng kiến cũng như nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm thì nhiều người đã đến với Chúa để nghe lời Người và để được Người chữa lành bệnh tật. Những lời nói cũng như những việc làm phát xuất từ Thiên Chúa có sức mạnh lôi kéo con người đến với Chúa. Có thể người ta theo Chúa vì vị lợi, vì muốn được chữa lành nhưng đó cũng là bước đầu để được Thiên Chúa dạy dỗ. Những người Kitô hữu chúng ta mang trọng trách là loan truyền Lời Chúa cho mọi người, thế thì ta có loan truyền Lời Chúa chưa, nếu có thì tại sao Lời Chúa chưa có sức mạnh lôi kéo họ. Phải chăng ta chỉ loan truyền lời của mình. Vậy ta hãy nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa như là dấu chỉ sống động của Lời Chúa cho mọi người.
3. Sống Lời Chúa : Tâm niệm và thực thi Lời Chúa dạy mỗi ngày
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng Lời Chúa là Thần Khí và là Sự Sống, có sức mạnh và biến đổi con người. Xin cho chúng con năng chạy đến với Lời Chúa để mỗi ngày chúng con được đổi mới trong Thần Khí Chúa. Amen.

 

THỨ SÁU: 23.012015
Mc 3, 13 – 19
1.Ghi nhớ: “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn” ( Mc 3,13 )
2. Suy niệm:Làm môn đệ của Chúa Giêsu không phải muốn mà được. Nhưng phải là do ý muốn của Thiên Chúa. Trong mười hai môn đệ của Chúa Giêsu ta nhận thấy không có ông nào quyền cao chức trọng, không có ông nào lắm bạc nhiều tiền,… ngược lại còn có những người được coi là tội lỗi như Lêvi, được coi là phản động như Simôn Nhiệt thành. Thế mà Chúa lại liều lĩnh chọn các ông này làm tông đồ cho Chúa. Như thế ta mới thấy được quyền năng của Thiên Chúa thể hiện. Chúng ta là những người môn đệ của Chúa Kitô qua Bí tích Rửa tội chúng ta đừng cậy vào sức mình nhưng hãy cậy dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Chắc chắn với sự nổ lực của ta cùng với sự nâng đỡ của Thiên Chúa thì không có gì là không thực hiện được.
3. Sống Lời Chúa : Hân hoan đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa mỗi ngày
4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa không chọn những người quyến cao chức trọng để làm môn đệ Chúa, nhưng đã chọn những người tầm thường hèn mọn. Xin cho con được vui mừng vì được Chúa mời gọi và hăng hái lên đường làm môn đệ Chúa trong sức mạnh của Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY : 24.01.2015
Th. Phanxicô Salêsiô Gm TS HT        Mc 3, 20 – 21
1.Ghi nhớ: “Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ cho rằng Người đã mất trí”(Mc3,21 )
2. Suy niệm: Là một người say mê công việc mà Chúa Cha giao phó. Nên đôi lúc ngay cả những người thân quen cũng không hiểu được hành động của Chúa Giêsu. Nghĩ như họ cũng có thể hiểu được: một người bình thường làm sao có thể từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi làng Nazareth để bôn ba không chỗ gối đầu, một người bình thường làm sao chọn cho mình những người môn đệ không có gì nổi bật, một người bình thường làm sao dám đương đầu với các nhà lãnh đạo Do thái giáo…Đúng Chúa Giêsu không phải là một người bình thường mà Ngài là Chúa. Ngài không chọn cho mình cuộc sống an nhàn, cũng không chọn cho mình con đường dể dãi… nhưng cuộc sống của Ngài là cuộc sống vâng phục thánh ý Chúa Cha cho dù cuộc sống đó người ta coi như là bất thường, như là mất trí. Là những người Kitô hữu đôi lúc chúng ta cũng sẽ bị người đời coi là bất bình thường khi không theo guồng máy của xã hội hưởng thụ. Nhưng hãy nhớ rằng cùng đích của chúng ta là chính Chúa chứ không phải xã hội mau qua này,
3. Sống Lời Chúa :Trở nên chứng nhân của Thiên Chúa cho những người xung quanh.
4. Cầu nguyện :Lạy Chúa, trong một thế giới toàn cầu hoá này chúng con bị kéo vào guồng máy của danh lợi, của hưởng thụ, của sự tham lam ích kỷ… Xin Chúa cho chúng con dù sống giữa thế gian nhưng vẫn chứng tỏ được mình là con cái ánh sáng, là con cái Chúa. Amen.
CHÚA NHẬT: 25.01.2015
III THƯỜNG NIÊN                           Mc 1, 14 – 20
Ghi nhớ: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).
Suy niệm: Đức Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa đã đến. Ngài là chính Nước Trời, là Đấng đã dùng cuộc đời, cái chết và sự sống lại của mình để đem ơn cứu rỗi cho trần gian. Điều kiện để được vào Nước đó là sám hối – từ bỏ tội lỗi, và tin vào Tin Mừng – tin vào sứ mạng của Đức Giêsu. Nhìn nhận mình có tội và quyết tâm ăn năn chừa cải, sống theo Tin Mừng, là việc khẩn thiết mà mỗi người phải thực hiện để đón nhận ân sủng cứu độ của Chúa. Đây là một lựa chọn quyết liệt: không thể vừa theo Chúa, vừa theo thế gian, theo ý riêng của mình.
Sống Lời Chúa: Sám hối từng ngày, suốt đời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con ngoan ngùy sống theo tiếng lương tâm, theo lời dạy của Hội Thánh, theo chỉ dẫn Lời Chúa. Amen

 

THỨ HAI:26.01.2015
Lc 10,, 1 – 9
1. Ghi nhớ: “ Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt ”.Lc 10, 2
2. Suy Niệm: Chúa Giêsu đến thế gian theo ý định của Thiên Chúa Cha để cứu độ con người “ Tôi đem đến thế gian và chỉ mong sao cho lửa ấy cháy lên ” . Quả thật Chúa Giêsu mang tình yêu đến trần gian và Ngài muốn bất cứ nơi nào trên hành tinh này đều đầy ắp yêu thương. Hôm nay Chúa chọn lựa và sai Bảy mươi hai môn đệ vào giữa cuộc đời để mang tình yêu và bình an của Chúa Giêsu mà bấy lâu nay các ông lãnh nhận nay ra đi chia sẻ cho người khác. Qua đó, chúng ta thấy rõ được sứ mạng của người môn đệ Chúa Kitô, người Kitô hữu thấy được sứ mạng và ơn gọi. Ơn gọi nào cũng phát xuất từ ý định của Thiên Chúa và ơn gọi làm con Chúa, làm Kitô hữu là ơn gọi quan trọng nhất trong đời sống đức tin. Tất cả mọi ơn gọi khác đều khởi đi hay bắt đầu từ đây. Vì thế, chúng ta phải biết tôn trọng ơn gọi làm Kitô hữu và sống đúng với ơn gọi ấy qua việc mang bình an, tình thương và niềm vui đến cho những người chúng ta gặp gỡ.
3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo Hội.
4. Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa đã chọn và sai bảy mươi hai môn đệ ra đi làm chứng cho Chúa. Xin cho cuộc sống của chúng con hôm nay trở nên lời chứng hùng hồn về tình yêu thương và bìng an của Chúa. Amen.
THỨ BA: 27.01.2015
Mc 3, 31 – 35
1.Ghi nhớ: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi và là mẹ tôi”(Mc3,35)
2. Suy niệm:Mẹ và anh em tức là những người thân trong gia đình. Mà người thân trong gia đình thì chắc là không nhiều lắm. Chúa Giêsu hôm nay Ngài mở rộng phạm vi gia đình thật của Ngài rộng hơn và theo như ý Thiên Chúa. Anh chị em hay tất cả mọi người đều là con cái Chúa, do chính Chúa tạo dựng. Tất cả mọi người phải là anh chị em với nhau. Nhưng trong đời sống có nhiều người đón nhận cũng như có nhiều người chối từ chân lý này. Nên chỉ có những người biết nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, tức là những người đã đón nhận Lời Chúa mới đích thực là anh chị em của Chúa. Tự bản chất chúng ta được Thiên Chúa ban cho đặc ân làm anh chị em của Chúa, vậy chúng ta hãy sống sao cho xứng đáng với hồng ân mà Chúa đã ban.
3. Sống Lời Chúa : Cám đội ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta là người thân nghĩa của Chúa.
4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con, lại còn cho chúng con được hiệp thông trong chính sự sống của Thiên Chúa, được chia sẻ chức vị làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết lắng nghe và thực hàn Lời Chúa để mỗi ngày được trở nên xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

 

THỨ TƯ: 28.01.2015
Mc 4, 1 – 20
1.Ghi nhớ: “Hạt được ba chục, hạt được sáu chục, hạt được một trăm” (Mc4,8)
2. Suy niệm:Có một điều lạ là những hạt lúa trổ bông không đều nhau cho dù cùng rơi trên mảnh đất tốt. Tại sao có hạt ba chục, tại sao có hạt sáu chục…? Tại sao không là một trăm hết? Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn này để cho thấy khả năng của mỗi người đón nhận Lời Chúa có khác nhau. Cho dù họ có cùng một nhiệt tình, có cùng một niềm hăng say.. thì vẫn có những kết quả khác nhau. Qua đó ta thấy được rằng Lời Chúa được đón nhận tuỳ khả năng của mỗi người và với khả năng đó mà con người phải phát huy hết khả năng của mình làm cho hạt giống Lời Chúa sinh sôi nẩy nở. Có thể là không đều nhau nhưng là đã phát huy hết năng lực của mỗi người. Đối với Chúa quan trọng không phải là kết quả nhiều hay ít nhưng là việc sử dụng “nén vàng” Chúa trao như thế nào có hiệu quả nhất.
3. Sống Lời Chúa : Phát huy hết khả năng Chúa trao để làm ích cho gia đình, xã hội, Giáo hội.
4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, mỗi người chúng con được Chúa ưu ái trao cho những phần gia sản để sinh lời. Xin cho chúng con biết dùng khả năng của mình mà sinh nhiều hoa quả tốt đẹp như lòng Chúa mong chờ. Amen.
THỨ NĂM 29/01/2015
Mc 4, 21 – 25
1.Ghi nhớ: “Vì ai đã có sẽ được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Mc4,25)
2. Suy niệm:Câu nói này của Chúa Giêsu có vẻ như là một nghịch lý. Nhưng đây lại là một nghịch lý vẫn luôn diễn ra trong đời sống. Trên phương diện hiểu biết nếu một người cố để tâm học hỏi thì mỗi ngày họ sẽ được nhiều hơn, còn người nào tự mãn rằng mình đã đủ thì kiến thức của họ ngày một mai một đi. Về phương diện sức khoẻ cũng thế; những người mạnh khoẻ mà biết tập luyện cho thân thể mình cường tráng thì họ càng khoẻ hơn. Bằng ngược lại một cơ thể đã không khoẻ lại còn không rèn luyện thân thể thì nguy cơ bệnh tật là điều không thể tránh khỏi.
Cũng như thể trên phương diện đón nhận Lời Chúa. Một linh hồn hăng say đón nhận và thực hành Lời Chúa thì ngày càng dể đón nhận thánh ý Chúa hơn. Ngược lại, một tâm hồn chay đá, vẫn khô khan khi đón nhận Tin Mừng thì dù Lời Chúa đã có tác động trước đây nay có thể không còn nữa.
3. Sống Lời Chúa :Đón nhận hạt giống Lời Chúa làm tươi mới tâm hồn.
4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa đã ban Lời Hắng Sống cho chúng con. Xin cho chúng con đón nhận với niềm tri ân cảm tạ, và xin cho chúng con biết yêu mến Chúa ngày một hơn. Amen.

 

THỨ SÁU :  30/01/2015
Mc 4, 26 – 34
1.Ghi nhớ: “Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vấn nẩy mầm và mọc lên” (Mc 4,27)
2. Suy niệm:Những lời sống động từ chính miệng Chúa Giêsu phán ra có một sức mạnh tự bản chất. Giống như hạt giống, Lời Chúa vẫn âm ỉ trong lòng người nghe. Sức mạnh của Lời Chúa vẫn hằng tác động trên mỗi con người. Như thế không phải ta tự sức mình mà có thể đón nhận Lời Thiên Chúa nhưng là chính Lời Chúa tác động trên mỗi người chúng ta. Biết được điều này để chúng ta vững tin vào Chúa hơn, cũng như để Lời Chúa hành động trong chúng ta. Nước Thiên Chúa là một thực tại lớn lao cho dù hiện tại chỉ là một tiểu số bé nhỏ. Với sức mạnh của Lời Chúa thì Nước Thiên Chúa sẽ trở thành nơi nương náu cho các dân tộc.
3. Sống Lời Chúa :Siêng năng học hỏi Lời Chúa.
4. Cầu nguyện :Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho Con Chúa là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con xuống thế làm người và không ngừng dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con năng nghe Lời của Con Chúa để được ở trong mái nhà của Chúa. Amen.

 

THỨ BẢY : 31/01/2015
Mc 4, 35 – 41
1.Ghi nhớ: “ Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh” (Mc 4,41)
2. Suy niệm:Theo quan niệm của người Do Thái, biển cả được tượng trưng cho thế lực của sự dữ. Biển trong bài Tin Mừng hôm nay lại là biển về đêm làm tăng thêm sự lớn mạnh của sự dữ. Chúa Giêsu đang ở trong thuyền với các môn đệ, khi các môn đệ đang cố công lèo lái con thuyền qua cơn sóng dữ thì Chúa Giêsu lại bình tâm tựa đầu mà ngủ. Việc Chúa Giêsu bình tâm như thế cho ta thấy rõ quyền năng của Chúa Giêsu lớn mạnh hơn nhiều so với sự dữ. Một người hùng mạnh làm sao nao núng trước kẻ thù đang đuối sức. Có Chúa ở với các môn đệ thì họ được an toàn qua cơn sóng dữ. Ta cũng hãy như thế, hãy kêu cầu Chúa trong những cơn thử thách của chúng ta. Tin chắc rằng có Chúa ở với ta thì không có gì có thể chống lại chúng ta.
3. Sống Lời Chúa :Cầu nguyện với Chúa mọi nơi mọi lúc để Người nâng đỡ chúng ta.
4. Cầu nguyện : Lạy Chúa là Đấng quyền năng thượng trí, xin cho con luôn biết bám vào Chúa mà hành động, vì con tin chắc rằng có Chúa ở cùng con thì cuộc đời con sẽ bước đi trong bình an của Chúa. Amen.

 

nguồn:internet