SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN C

0
48

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Thứ Hai

Bài Ðọc I:  Hs 2, 14. 15-16. 19-20

Ðây Chúa phán: “Này đây Ta sẽ dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, và như ngày nó lên từ đất Ai-cập. Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, sấm của Giavê, nó sẽ gọi Ta: ‘Chồng tôi’, chứ nó sẽ không gọi Ta là ‘Ông chủ tôi’ nữa”.

“Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín và ngươi sẽ biết Ta là Chúa”.

Phúc Âm: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

Suy Niệm:

Hôsê diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với con người đẹp và lãng mạn giống như tình yêu của đôi nam nữ. Từ tình yêu thủy chung đó nếu con người luôn chung thủy gắn bó với Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng luôn quan tâm yêu thương và chăm sóc con người như một người bạn, một người con.

Điều đó được thể hiện cụ thể qua bài tin mừng. Chúa Giêsu đã chữa lành cho người phụ nữ bị lọan huyết 12 năm và cho con gái của vị kỳ mục. Điểm chung của người phụ nữ và người kỳ mục là đặt trọn niềm tin vào Chúa nên họ đã được Chúa đáp lại cách hoàn hảo theo họ mong muốn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ hồn xác chúng con. Amen.

Thứ Ba

Bài Ðọc I:  Hs 8, 4-7. 11-13

Ðây Chúa phán: “Chúng cai trị chớ không phải Ta. Chúng đã làm thủ lãnh, và Ta không nhận biết. Chúng đã lấy vàng bạc mà đúc tượng thần, để Ta tàn phá đi.

“Hỡi Samaria, hãy ném con bê của ngươi đi. Ta đã nổi giận chúng. Chúng không thể thanh tẩy mình đến bao giờ? Con bê này bởi Israel mà ra, người thợ đúc đã làm ra nó, nó đâu phải là thần. Con bê của Samaria sẽ giống như con nhện. Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão: lúa mì của chúng chẳng đâm bông, mà nếu có bông cũng chẳng có hạt, và nếu có được hạt, thì người ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.

“Ephraim làm thêm bàn thờ để phạm tội, những bàn thờ này đã nên dịp tội cho nó. Vì Ta viết cho nó muôn ngàn lề luật, và nó coi như không can gì đến nó. Chúng sẽ dâng của lễ, sẽ hiến tế thịt thà, chúng cứ việc ăn, Chúa không chấp nhận đâu. Chúa sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng và sẽ phạt tội chúng: chúng sẽ hướng về Ai-cập”.

Phúc Âm: Mt 9, 32-38

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: “Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel”. Nhưng các người biệt phái nói rằng: “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Suy Niệm:

Trong mọi thời đại con người dễ dàng bị che mắt bởi của cải vật chất, những lợi lộc và sự hấp dẫn của thế gian, nên họ có thể cố tình bịt mắt làm ngơ, hay trở nên vô cảm, hoặc hờ hững với tiếng gọi của Chúa. Cụ thể:

–                 Thời cựu ước: họ đã lập bàn thờ để thờ “Bò vàng” mà họ xem như là Thiên Chúa của họ.

–                 Tin mừng: ganh tỵ và sợ mất ảnh hưởng nên sẵn sàng vu khống cho Chúa là “Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ”.

Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn yêu thương và cứu chữa những hư hoại của con người, vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài còn muốn Kitô hữu thực thi lòng thương xót đó qua việc bước vào cánh đồng truyền giáo để cho mọi người thấy tình yêu của Thiên Chúa bằng chính đời sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhìn lại chính cuộc sống của chúng con ngày hôm nay. Chúng con đã trở nên những thợ gặt nhiệt thành của Chúa hay chúng con chỉ là những người làm công. Xin Chúa giúp sức, ban ơn để chúng con biết bắt đầu lại để rao giảng giu cho người khác nhận ra tình thương của Chúa. Amen.

Thứ Tư

Bài Ðọc I: Hs 10, 1-3. 7-8. 12

Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Ðất càng màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân đôi, giờ đây chúng sẽ đền tội. Chúa sẽ đánh vỡ các tượng thần và phá tan các bàn thờ của chúng. Bấy giờ chúng sẽ nói: “Chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Chúa: và nhà vua sẽ làm gì cho chúng ta?”

Samaria đã làm cho vua mình qua đi như bọt nước. Những nơi cao dựng tượng thần sẽ bị phá huỷ: Ðó là tội lỗi của Israel! Cây ké và gai góc sẽ mọc trên bàn thờ chúng. Chúng sẽ nói với núi non rằng: Hãy che lấp chúng ta đi. Chúng sẽ nói với đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta cho rồi! Các ngươi hãy gieo rắc sự công chính và sẽ gặt mùa nhân từ. Các ngươi hãy khai khẩn những khu đất mới: Ðây là lúc phải tìm kiếm Chúa, khi Người đến, Người sẽ dạy dỗ sự công chính cho các ngươi.

Phúc Âm: Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến'”.

Suy Niệm:

Tiên tri Hôse cho chúng ta thấy dân Israel đã được Chúa ưu đãi nhiều thứ như đất đai màu mỡ, nông sản trù phú… nhưng họ đã sinh ra nhiều điều không tốt, nặng nề nhất là tôn thờ ngẫu tượng như là Thiên Chúa của họ.

Sự tha hóa của dân Chúa ngày xưa cũng chính là thực tế của con người hôm nay, khi chúng ta chưa toàn tâm toàn ý thờ phượng Chúa .Vì vậy tiên tri mời gọi “đây là lúc phải tìm kiếm Chúa, khi Người đến, Người sẽ dạy dỗ sự công chính cho các ngươi.”

Đó là trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay khi Đức Giêsu sai các môn đệ của Ngài “đến với các chiên lạc” để giúp họ quay về với Chân Lý, quay về với nẻo chính đường ngay.

Lạy Chúa xin giúp chúng con ý thức rằng: rất nhiều khi mình đã xa rời Chúa mà chạy theo những vị thần khác, để chúng con lo quay về với Chúa. Hơn thế nữa, xin cho chúng con nhớ đến trách nhiệm phải làm cho những con chiên lạc trở về đàn, để sống gắn bó với Chúa và hiệp thông với anh chị em. Amen.

Thứ Năm

Bài Ðọc I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9

Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

“Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn.

Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không huỷ diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt”.

Phúc Âm: Mt 10, 7-15

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng “Nước Trời đã gần đến”. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”.

Suy Niệm:

Tiên tri Hô sê đã giúp cho dân Israel thấy được tình yêu thương, sự chăm sóc của Thiên Chúa giống như tình mẫu tử, để mời gọi họ sống tình con thảo với Ngài.

Người tông đồ, mang trong mình xứ mạng truyền giáo trước tiên cũng phải cần cảm nghiệm được tình thương, ơn lành mà Chúa đã ban cho mình để chia sẻ lại cho người khác: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”. Người môn đệ nếu không cảm nhận được tình thương của Chúa thì sẽ dễ dàng trở thành những kẻ làm công, đòi hỏi được bù đắp lại thù lao cân xứng. Chúa chỉ muốn các môn đệ “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Lạy Chúa xin ban ơn soi sáng và giúp chúng con nhận ra tình thương của Chúa hằng yêu thương con để con cũng biết quảng đại san sẻ tình thương ấy cho người khác, để từ đó chúng con có thái độ phục vụ vô vị lợi không tính toán. Amen.

Thứ Sáu

Bài Ðọc I:  Hs 14, 2-10

Ðây Chúa phán: “Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lời Chúa và trở về với Chúa; các ngươi hãy thưa rằng: ‘Xin hãy xoá bỏ mọi tội ác, và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Assurô sẽ không giải thoát chúng tôi; chúng tôi sẽ không cỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra, vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót’.

“Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì Ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như sương sa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ, và đâm rễ như chân núi Liban. Các nhánh của nó sẽ sum sê, vẻ xinh tươi của nó như cây ôliu và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó, họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban.

“Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính Ta sẽ nhậm lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ Ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này, ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chưng đường lối của Chúa là đường ngay thẳng và những người công chính sẽ đi trên đó, còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó”.

Phúc Âm: Mt 10, 16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.

Suy Niệm:

Cán bộ truyền giáo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bị chống đối, ganh ghét, vu khống…mà theo như diễn tả: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng.” Trước khó khăn đó đòi hỏi người môn đệ:

–          Hãy bình an vì luôn có Chúa ở cùng, nâng đỡ “các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.”

–          Chúa cũng mong muốn người môn đệ sống trong môi trường phức tạp khó khăn đó phải chọn cho mình một lối sống khôn ngoan “các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu” . Khôn ngoan như con rắn để luôn cảnh giác với những điều xấu, những lợi lộc mà thế gian mang lại. Đơn sơ như bồ câu là thể hiện bản chất của người môn đệ, không mưu mô tính toán hơn thiệt, chỉ vô tư nhiệt tình trong công việc rao giảng là tốt nhất.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn được trung thành với Chúa trong việc đạo đức để luôn kết hiệp với Ngài, được can đảm dấn thân với Ngài, cho dù phải chịu nhiều đau khổ và có khi phải hy sinh cả tính mạng nữa. Amen.

Thứ Bảy

Bài Ðọc I:  Is 6, 1-8

Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người phủ đền thờ. Các Thần Sốt Mến đứng trước mặt Người, mỗi vị có sáu cánh: hai cánh che mặt, hai cánh phủ chân và hai cánh để bay. Các vị đó luân phiên tung hô rằng: “Thánh, Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa!” Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và Ðền thờ đầy khói.

Tôi nói rằng: “Vô phúc cho tôi, tôi chết mất! Vì lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Nhưng lúc đó có một trong các Thần Sốt Mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp gắp từ trên bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: “Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm đến lưỡi ngươi, lỗi ngươi được xoá bỏ, tội của ngươi được tha thứ”. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: “Ta sẽ sai ai đi? Và ai sẽ đi cho Chúng Ta?” Tôi liền thưa: “Này con đây, xin hãy sai con”.

Phúc Âm: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

Suy Niệm:

Kitô hữu là những người lội ngược dòng, vì họ là người của thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Sống trong thế gian nhưng không được ăn gian, nói dối, trộm cắp,… Chính vì vậy người môn đệ Chúa luôn bị người đời chống đối .Nhưng Chúa nói “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.” Cuộc sống mai sau mới quan trọng mà mỗi người cần phải gìn giữ, nuôi dưỡng ngay từ thế gian này bằng cách làm chứng về Thiên Chúa là tình yêu, là Đấng giàu lòng thương xót: “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng: mình chính là môn đệ của Chúa Kitô. Vì vậy phải biết tuyên xưng danh Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách. Xin Mẹ Maria nên gương mẫu cho cuộc đời chúng con. Amen.

Lm. Giuse Phạm Thành Công