Danh mục : TRANG THIẾU NHI

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN B

Mc 5,21-43

Đức Giê-su chữa một người bị băng huyết và cho con gái ông Gia-ia sống lại (Mt 9:18 -26; Lc 8:40 -56 )
21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,23 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống."24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.28 Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.30 Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi? "31 Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: ÀAi đã sờ vào tôi? "32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.34 Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."

35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi."37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.39 Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! "40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.41 Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! "42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

I. HÌNH TÔ MÀU

 

vhtk

 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng Mc 5,28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Khi thấy Đức Giêsu ông trưởng hội đường có hành động thế nào? (Mc 5,22)
a. Kêu van Đức Giêsu xin thương xót.
b. Sụp xuống dưới chân Người.
c. Bái lạy Đức Giêsu.
d. Sám hối và tin vào Đức Giêsu.

02. Ông trưởng hội đường xin gì cùng Đức Giêsu? (Mc 5,23)
a. Xin thương xót chúng tôi.
b. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu để nó được cứu thoát và được sống.
c. Xin cứu chữa cháu khỏi quỷ ám.
d. Xin nâng đỡ đức tin của chúng tôi.

03. Đức Giêsu cầm tay đứa bé và nói: (Mc 5,41)
a. Epphata, hãy mở ra.
b. Talitha kum, nghĩa là: này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi.
c. Hãy ra khỏi người này.
d. Hãy bước ra.

04. Người đàn bà bị băng huyết đã bao nhiêu năm? (Mc 5,25)
a. 7
b. 9
c. 11
d. 12

05. Những môn đệ được đi theo Đức Giêsu đến nhà ông trưởng hội đường là ai? (Mc 5,21-43)
a. Ông Gioan.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Giacôbê.
b. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Ông trưởng hội đường tên là gì? (Mc 5,22)

02. Đức Giêsu cầm tay đứa bé và nói : … … … nghĩa là : này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi (Mc 5,41). 

03. Môn đệ được đi theo Đức Giêsu đến nhà ông trưởng hội đường là ai? (Mc 5,21-43)

04. Người đàn bà đã sờ gấu áo của Đức Giêsu và được khỏi bệnh gì? (Mc 5, 25)

05. Khi chứng kiến Đức Giêsu làm cho đứa bé sống lại, người ta kinh ngạc thế nào? (Mc 5,43) 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Này bé,Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi”

Tin Mừng thánh Máccô 5,41

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B

Tin Mừng thánh Máccô 5,21-43

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Người phụ nữ bị bệnh băng huyết

* Câu Tin Mừng thánh Máccô Mc 5,28

"Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu."

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

01. b. Sụp xuống dưới chân người (Mc 5,22)
02. b. Xin ngài đến đặt tay trên cháu để nó được cứu thoát và được sống (Mc 5,23)
03. b. Talitha kum, nghĩa là: này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi (Mc 5,41)
04. d. 12 (Mc 5,25)
05. b. Cả a, b và c đúng (Mc 5,21-43)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ

01. Ông Giaia (Mc 5,22)
02. Talitha kum (Mc 5,41)
03. Ông Phêrô (Mc 5,21-43)
04. Băng huyết (Mc 5, 25)
05. Sững sờ (Mc 5,43)

Hàng dọc: Gặp Gỡ

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG


Tags

Ý kiến của bạn