Danh mục : Sưu Tầm

VIDEO: PHIM GIỚI THIỆU NĂM THÁNH: Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Vị Tử Đạo Bà Rịa

Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Các Vị Tử Đạo Bà Rịa

***

Quay phim: Thanh Bình – Anh Khoa

Dựng phim: Anh Khoa – Minh Ngọc

Ban Truyền thông Giáo phận Bà Rịa thực hiện


Tags

Ý kiến của bạn