Danh mục : GIÁO XỨ ĐÂT ĐỎ

THÔNG BÁO GIỜ LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ VÀ LỄ CÁC ĐẲNG NĂM 2018 TẠI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

THÔNG BÁO GIỜ LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

VÀ LỄ CÁC ĐẲNG NĂM 2018 TẠI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

Ban Truyền Thông Giáo xứ Đất Đỏ kính gửi đến Quý Cộng Đoàn giờ lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ Cầu cho tín hữu đã qua đời tại Giáo xứ Đất Đỏ năm 2018.

BTT


Tags

Ý kiến của bạn