Danh mục : GIÁO XỨ ĐÂT ĐỎ

THÔNG BÁO: CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU CỦA THIẾU NHI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ NĂM 2018

BAN ĐIỀU HÀNH ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU CỦA THIẾU NHI GIÁO XỨ NĂM 2018, CỤ THỂ NHƯ SAU:
1. THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC THIẾU NHI:
Vào lúc: 17g00 ngày 23.09.2018
- Sau Thánh Lễ Cha Chánh xứ sẽ phát quà cho các thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ.
2. CỘ ĐÈN- VĂN NGHỆ- SINH HOẠT- HỘI CHỢ-ẨM THỰC:
- Từ 18g00 đến 21g00 tại Khuôn viên Nhà Xứ.
XIN QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM THIẾU NHI TRONG GIÁO XỨ THU XẾP HIỆN DIỆN DÂNG THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO THIẾU NHI CŨNG NHƯ THAM DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT VĂN NGHỆ SINH ĐỘNG, VUI TƯƠI CÙNG CÁC TRÒ CHƠI THI ĐUA HÀO HỨNG DÀNH CHO THIẾU NHI. BÊN CẠNH ĐÓ, CÙNG THƯỞNG THỨC CÁC MÓN ẨM THỰC VÀ CÁC TRÒ CHƠI TH
Ử THÁCH HỘI CHỢ VUI NHỘN DO BAN GIÁO LÝ VÀ CÁC GIỚI, CÁC HỌ TRONG XỨ PHỤ TRÁCH...

BĐH ĐOÀN TNTT GIÁO XỨ

 


Tags

Ý kiến của bạn