Danh mục : GIÁO XỨ ĐÂT ĐỎ

Thiệp mời: Làm phép các công trình xây dựng trong Giáo xứ và Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

Thiệp mời: Làm phép các cộng trình xây dựng trong Giáo xứ và Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

BTT. Gx. Đất Đỏ


Tags

Ý kiến của bạn