Danh mục : GIÁO HỘI VIỆT NAM

Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân Giải Tối Cao cho Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam

Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân Giải Tối Cao

cho Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam


Tags

Ý kiến của bạn