Danh mục : GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Núi Chúa Kitô Vua – Tao Phùng: Đức cha Giáo phận dâng lễ tôn vinh Chúa Kitô – Vua Vũ Trụ

Núi Chúa Kitô Vua – Tao Phùng:

Đức cha Giáo phận dâng lễ tôn vinh Chúa Kitô – Vua Vũ Trụ

WGPBR- Cộng đoàn Giáo phận Bà Rịa bước vào Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ cùng với việc chịu sự ảnh hưởng của cơn bão số 9. Tuy nhiên, giữa gió bão khá nguy hiểm, khá nhiều anh chị em tín hữu cùng quý tu sĩ nam nữ vẫn phó thác và tin tưởng chạy đến cùng Chúa Kitô – Vua Vũ Trụ tại Núi Tao Phùng để hiệp dâng thánh lễ do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự, vào lúc 16g Chúa nhật, ngày 25.11.2018.

Ngoài sự hiện của cộng đoàn, thánh lễ có sự hiệp thông của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo – Phụ trách Núi Chúa, Cha Gioan B. Nguyễn Văn Bộ – Chánh xứ Vũng Tàu cùng quý cha phó.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào hay bầu khí nào, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Kitô. Dù như thế nào thì Đức Kitô mãi là Vua của mỗi người chúng ta. Và trong bầu khí đặc biệt hôm nay, chúng ta được cảm nhận rõ nét hơn mối tương quan với Đức Kitô. Như thế, trong tâm tình biết mình luôn thuộc về Chúa thì chúng ta cảm nghiệm được rằng Chúa luôn nhìn đến mọi người”.

Chia sẻ Tin mừng trong thánh lễ, Đức cha cùng cộng đoàn chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô Là Ngôi Lời Thiên Chúa. Trong Ngài, muôn loài được tạo thành. Nhờ Ngài vạn vật được cứu độ. Nước của Ngài không hạn hẹp trong một quốc gia, một dân tộc nào, nhưng bao trùm toàn thể chúng sinh. Vinh quang ngai báu Ngài không biểu hiện bằng vũ lực, bằng sự cao sang, thế trần, nhưng âm thầm, liên lỉ trong yêu thương và tha thứ. Chính Ngài – Đấng có quyền tha hết mọi tội lỗi cho nhân loại nhưng lại chịu hạ mình chết để đền thay tội lỗi chúng ta.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về khi cơn bão vẫn chưa dứt, nhưng ai nấy đều xác tín vào tình thương, sự quan phòng che chở của Chúa Kitô Vua trên cộng đoàn giáo phận.

Jos. Quốc Thịnh


Tags

Ý kiến của bạn