Danh mục : GIÁO PHẬN BÀ RỊA

LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA – ĐỢT 1 / 2018

LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC GIÁO PHẬN BÀ RỊA – ĐỢT 1 / 2018

***

Stt

Linh mục

Mới

Ngày thuyên chuyển

01 Phêrô Nguyễn Phi Vũ Phó xứ Lam Sơn Chánh xứ Đức Hiệp, Hạt Bình Giã 14/3/2018 (thứ tư, tuần 4 MC)
02 Ga. Bosco Phạm Đặng Trung Minh Phó xứ Chánh Tòa Chánh xứ Châu Pha, Hạt Long Hương 14/4/2018 (thứ bảy, tuần II PS)
03 Antôn Nguyễn Văn Toàn Chánh xứ Châu Pha Phụ trách GHBL Phú Vinh, Hạt Xuyên Mộc 16/4/2018 (thứ hai, tuần 3 PS)
04 Antôn Nguyễn Minh Trí Chánh xứ Phước Thành Phụ trách GHBL Phước Hưng, Hạt Bà Rịa 17/4/2018 (thứ ba, tuần 3 PS)
05 Antôn Hồ Đức Thuận Phó xứ Phước Lâm Phó GHBL Phước Hưng 17/4/2018 (thứ ba, tuần 3 PS)
06 Phanxicô X. Trần Quốc Tuấn Phó xứ Hòa Thuận Chánh xứ Phước Thành, Hạt Vũng Tàu 18/4/2018 (thứ tư, tuần 3 PS)
07 Đaminh Vũ Duy Hùng Chánh xứ Mai Khôi Chánh xứ Thanh Phong, Hạt Long Hương 23/4/2018 (thứ hai, tuần 4 PS)
08 Phaolô Nguyễn Thành Lai Chánh xứ Đông Xuyên Chánh xứ Mai Khôi, Hạt Bình Giã 24/4/2018 (thứ ba, tuần 4 PS)
09 Benedicto Ngô Minh Phước Chánh xứ Thanh Phong Chánh xứ Đông Xuyên, Hạt Vũng Tàu 25/4/2018 (thứ tư, tuần 4 PS)
10 Phaolô Bùi Đức Kỳ Chánh xứ Hòa An Chánh xứ Xuân Hà, Hạt Long Hương 26/4/2018 (thứ năm, tuần 4 PS)
11 Vinhsơn Nguyễn Huy Quang Chánh xứ Phước Tỉnh Chánh xứ Hòa An, Hạt Xuyên Mộc 27/4/2018 (thứ sáu, tuần 4 PS)
12 Antôn Ngô Đình Cảnh Phó xứ Hòa Thuận Chánh xứ Phước Tỉnh, Hạt Bà Rịa 28/4/2018 (Thứ bảy, tuần 4 PS)
13 Phaolô Nguyễn Thanh Vũ Chánh xứ Xuân Hà Nhà hưu Phước Lâm 29/4/2018 (Chúa nhật 5 PS)
14 Giuse Trịnh Văn Thuận Chánh xứ Hòa Phước Chánh xứ Hải Sơn, Hạt Long Hương 02/5/2018 (thứ tư, tuần 5 PS)
15 Đaminh Mai Quang Bình Chánh xứ Trung Đồng Chánh xứ Hòa Phước, Hạt Xuyên Mộc 03/5/2018 (thứ năm, tuần 5 PS)
16 Matthêu Trần Bảo Long Chánh xứ Hải Sơn Chánh xứ Trung Đồng, Hạt Vũng Tàu 04/5/2018 (thứ sáu, tuần 5 PS)
17 Giuse Võ Công Tiến Chánh xứ Hòa Thuận Chánh xứ Long Tâm, Hạt Bà Rịa 07/5/2018 (thứ hai, tuần 6 PS)
18 Giuse Đinh Phước Đại Chánh xứ Long Tâm Chánh xứ Hòa Thuận, Hạt Xuyên Mộc 08/5/2018 (thứ ba, tuần 6 PS)

VP.TGM.BR


Tags

Ý kiến của bạn