Danh mục : GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Lịch hành hương Năm Thánh Giáo hạt Vũng Tàu – Tháng 10.2018

THƯ BÁO VỀ NGÀY HÀNH HƯƠNG CỦA GIÁO HẠT VŨNG TÀU

Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam

Tháng 10.2018

Kính thưa các cha,

KÍNH BÁO. Chúng con kính báo quý cha về ngày hành hương của các giáo xứ Giáo hạt Vũng Tàu: THỨ BA, NGÀY 02/10/2018. Địa điểm: Nhà thờ Bãi Dâu.
Chương trình như sau:

17g30        BHG/mỗi giáo xứ đón tiếp đoàn của giáo xứ mình và mời vào vị trí đã định.

18g00        Hỏi hỏi về Gương các Thánh Tử Đạo

18g45        Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo (ÁO LỄ MÀU ĐỎ)

Xin lưu ý:

 • Phục vụ ngày lễ: Đội kèn Giáo xứ Bến Đá.
 • Ca đoàn: Giáo xứ Nam Đồng.
 • Giúp lễ: Giaó xứ Bãi Dâu (Ngoài các thầy phòng bộ ĐGM)
 • Bài đọc 1: Giáo xứ Nam Đồng.
 • Bài đọc 2: Giáo xứ Nam Đồng.
 • Bài Tin Mừng: Cha Vỹ, Phó xứ Vũng Tàu.
 • Lời nguyện tín hữu: Giáo xứ Thủy Giang (+Thánh giá nến cao)
 • Trật tự chung: BTV các giáo xứ.
 • Âm thanh, ánh sáng: Giáo xứ Bãi Dâu.
  LỊCH CÁC GIÁO XỨ HẠT VŨNG TÀU HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM [tháng 10 năm 2018]

STT

Giáo xứ – giáo họ

Ngày/tuần

Giờ

Ghi chú

1. Các Giáo xứ
Hạt Vũng Tàu
02/10/2018 Thứ Ba Bãi Dâu 18g00 Học hỏi – Thánh lễ
2. Gx Tân Châu 04/10/2018 Thứ Năm 9g00   Lễ tại Nhà Thờ Mồ
3. Gx Thủy Giang 06/10/2018 Thứ Bảy   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
4. Núi Tao Phùng 09/10/2018 Thứ Ba   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
5. Gx Trung Đồng 10/10/2018 Thứ Tư   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
6. Gx Sao Mai 14/10/2018 CN 10g00   Lễ tại Nhà Thờ Mồ
7. Gx Bãi Dâu 16/10/2018 Thứ Ba 09g00   Lễ tại Nhà Thờ Mồ
8. Gx Phước Thành 16/10/2018 Thứ Ba   17g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
9. Gx Vũng Tàu 16/10/2018 Thứ Ba   19g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
10. Gx Hải Xuân 17/10/2018 Thứ Tư   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
11. Gx Hải An 19/10/2018 Thứ Sáu   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
12. Gx Nam Đồng 20/10/2018 Thứ Bảy   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
13. Gx Hải Đăng 21/10/2018 CN 08g00   Lễ tại Nhà Thờ Mồ
14. Gx Nam Bình 24/10/2018 Thứ Tư   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
15. Gx Đông Xuyên 25/10/2018 Thứ Năm   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ
16. Gx Bến Đá 26/10/2018 Thứ Sáu   18g00 Lễ tại Nhà Thờ Mồ

Lm. FX. Nguyễn Văn Đạo

Quản hạt Giáo hạt Vũng Tàu

+ Bế mạc toàn giáo phận: Ngày 18.11.2018, tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu.

+ 17g30 Thứ Hai hàng tuần, có thánh lễ tại Nhà thờ Mồ, Gx. Chánh Tòa phụ trách, kính mời mọi người tham dự.


Tags

Ý kiến của bạn