Danh mục : GIÁO PHẬN BÀ RỊA

Lịch hành hương Năm Thánh – Giáo hạt Bình Giã

Lịch hành hương Nhà thờ Mồ

Năm Thánh Tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

các giáo xứ và giáo họ biệt lập – Giáo hạt Bình Giã – Tháng 8.2018

Stt

Giáo xứ/Giáo họ Biệt lập

Ngày hành hương

Ngày trong tuần

Giờ lễ

1

Ghbl. Tân Bình

02.8.2018

Thứ Năm

09g00

2

Gx. Xuân Sơn

02.8.2018

Thứ Năm

09g00

3

Ghbl. Xuân Trường

02.8.2018

Thứ Năm

09g00

4

Gx. Vinh Trung

03.8.2018

Thứ Sáu

09g00

5

Gx. Hữu Phước

06.8.2018

Thứ Hai

09g00

6

Gx. Đức Mỹ

07.8.2018

Thứ Ba

09g00

7

Gx. Đức Hiệp

08.8.2018

Thứ Tư

09g00

8

Gx. Kim Long

08.8.2018

Thứ Tư

09g00

9

Gx. Quảng Nghệ

08.8.2018

Thứ Tư

17g30

 TOÀN HẠT – tại Nhà thờ Vinh Châu

12.8.2018

Chúa nhật

09g00 

10

Gx. Vinh Hà

13.8.2018

Thứ Hai

09g00

11

Ghbl. Đức Mẹ Vô Nhiễm

14.8.2018

Thứ Ba

09g00

12

Ghbl. Phước Ân

14.8.2018

Thứ Ba

09g00

13

Gx. Ngãi Giao

16.8.2018

Thứ Năm

09g00

14

Gx. Sơn Hòa

16.8.2018

Thứ Năm

09g00

15

Gx. Thiện Phước

17.8.2018

Thứ Sáu

09g00

16

Ghbl. Đá Bạc

19.8.2018

Chúa nhật

09g00

17

Gx. Suối Rao

21.8.2018

Thứ Ba

09g00

18

Gx. Vinh Châu

22.8.2018

Thứ Tư

17g00

19

Gx. Đồng Tiến

23.8.2018

Thứ Năm

17g00

20

Gx. Quảng Thành

27.8.2018

Thứ Hai

09g00

21

Gx. Bình Ba

28.8.2018

Thứ Ba

17g00

22

Gx. Sơn Bình

29.8.2018 

Thứ Tư 

9g00

23

Gx. Mai Khôi

30.8.2018

Thứ Năm

09g00

 

nguồn: WGPBR


Tags

Ý kiến của bạn