Danh mục : GIÁO HỘI VIỆT NAM

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói về Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

nói về Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

WHĐ


Tags

Ý kiến của bạn