Danh mục : GIÁO HỘI VIỆT NAM

Chương trình Lễ Giỗ Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ

CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP NĂM 2018

1.    THỨ BẢY 10/3/2018:

-      05g00: Thánh lễ

-      09g00: Thánh lễ

-      17g00: Thánh lễ

-      19g30: Thánh lễ

2.    CHÚA NHẬT 11/3/2018:

-      05g30: Thánh lễ

-      09g00: Thánh lễ

-      11g00: Thánh lễ

-      13g00: Thánh lễ

-      15g00: Thánh lễ

-      17g30: Thánh lễ Khai mạc:

-      19g30: Thánh lễ II:

-      21g30 – 23g00: Cầu nguyện chứng nhân và tạ ơn.

-      23g30 – 24g30: Cầu nguyện Lòng Thương Xót.

-      01g00 – 02g00: Cầu nguyện kính Đức Mẹ.

-      02g30 – 03g30: Cầu nguyện Taizê.

3.    THỨ HAI 12/3/2018

-      05g00: Thánh lễ III

-      08g00: Thánh lễ Bế Mạc

-      17g00: Thánh lễ

XIN LƯU Ý: KHI ĐI DỰ LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ XIN QUÝ VỊ LƯU Ý CẢNH GIÁC VÀ GÌN GIỮ TƯ TRANG CẨN THẬN.

nguồn: WGPCT


Tags

Ý kiến của bạn